Благодаря. Регистрирали сте се в работилници на БалканФест Монреал.

Получаване (от PayPal) Ви е изпратено по имейл. Предлагаме ви да го отпечатате и да го носите със себе си на 14 септември.

Моля, изпратете ни имената на регистранта (ите) за да можем да ги добавим в нашия списък.
 

Благодаря!

Не забравяйте да изтеглите нотите, текстовете и т.н. от страницата на Repertoire.

Ще се видим на 14 септември!