Регистрация

Регистрирайте се сега чрез PayPal …

работилници и танцова забава

$50

работилници

$30

танцова забава

$25

… или на вратата на 14 септември 2019 г., използвайки пари в брой

работилници и танцова забава

$55

работилници

$35

танцова забава

$30

Забележка: За тези, които приемаме като доброволци, за да си помогнем със задачи като настройка и почистване, регистрацията е безплатна.